5. oktober på Lysgården

SINTEF har laget Framsikt, som er en samling scenarioer for bygge-, anleggs-, og eiendomsnæringen (BAE) i 2050. Rapporten beskriver at næringen globalt bruker nær xx prosent av verdens ressurser og samtidig står for rundt xx prosent av de globale klimagassutslippene. Næringen omtales ofte som xx-prosent næringen, men hvilken prosent?

Skriv inn svaret og meld deg på Veidekkedagen 5.oktober